Wouter

Hallo, mijn naam is Wouter, en ik wil graag vertellen wat God in mijn leven gedaan heeft. Vanaf mijn geboorte ben ik gereformeerd opgevoed (vrijgemaakt). Ik ging met mijn ouders mee naar de kerk en ik zat op een christelijke school. We lazen uit de bijbel en baden voor het eten en zelf bad ik ook voor het slapengaan. Ik geloofde wel dat God bestond – daar heb ik nauwelijks aan getwijfeld – maar toch voelde het alsof Hij erg ver weg was en alsof mijn gebed naar God toe niet gehoord werd. Ik kon God niet ervaren in mijn leven.

Rond mijn 15eging ik door een moeilijke periode heen; mijn ouders gingen toen uit elkaar. Hierdoor kwam er ook een afstand tussen mij en de kerk. Ik hield mij minder met het geloof bezig. Ik begon troost te zoeken op andere plekken. Door bezoeken te brengen aan coffeeshops en cafés werd de innerlijke pijn eigenlijk tijdelijk stilgezet, maar zodra ik mijzelf niet kon vullen met tijdelijke dingen, werd de pijn groter, dus zag ik dit als de enige uitweg. Ik was erg trots en wilde niet dat mensen mij als zwak zagen, dus ik probeerde de pijn te verbergen. Mijn schoolprestaties gingen hierdoor achteruit. Ik ben uiteindelijk bij een psycholoog beland en ik heb hier een traject afgelegd. De innerlijke pijn en ellende waren hiermee niet verdwenen. Ik zocht verder maar kon geen troost en vervulling vinden.

Op een dag nodigde een oude vriend mij uit voor een kerkdienst en ik ben met hem meegegaan. De eerste keer in de kerk wist ik niet wat ik meemaakte; er was zo’n geweldige atmosfeer van aanbidding, blijdschap en liefde dat ik er kippenvel van kreeg. Er werd na de preek steeds een oproep gedaan om je leven aan God te geven. Ik hoorde steeds het woord “bekering” … Ik wist echt niet wat het betekende, maar nadat het me werd uitgelegd gaf ik mijn leven over aan God en ik vroeg vergeving van mijn zonden. Ik nam Jezus aan en Hij nam mij aan. De volgende dienst heb ik bij de oproep mijn hand omhoog gestoken. Samen met iemand uit de kerk bad ik om vergeving van mijn zonden. Er viel een last van mijn schouders. Ik kreeg een overweldigend gevoel van bevrijding, blijdschap en liefde en in de dagen erna kreeg ik een sterke zekerheid dat Jezus in mijn hart is komen wonen. Nu wist ik zeker dat ik een kind van God was geworden en dat ik naar de hemel zou gaan. Ik heb nog nooit zo’n geweldige ervaring in mijn leven gehad. Ik heb een half uur staan huilen van blijdschap. In de periode daarna begon ik de bijbel te lezen. Vóór mijn bekering snapte ik nooit wat er in de Bijbel stond, maar nu waren mijn ogen geopend. Nu snapte ik de boodschap van de Bijbelverhalen. 

God heeft mij bevrijd van ontzettend veel gebondenheden, pijn en zonden. Ik kreeg er een nieuw hart voor in de plaats. Ik heb een nieuw leven van God gekregen. Er is niks beter dan God in je leven te hebben. Ik weet dat God een plan en een bestemming met mijn leven heeft, maar ook met dat van jou. Als je nog nooit ervoor hebt gekozen om je leven aan God te geven, doe dat dan zo snel mogelijk want je leven zal radicaal en in een heel positieve zin veranderen! Weet dat voor God niets onmogelijk is!