Richaira

Hallo, mijn naam is Richaira en ik wil jullie graag vertellen hoe ik een persoonlijke relatie heb gekregen met God.

Ik ben geboren op Curaçao en katholiek opgevoed. Dus al vanaf jongs af wist ik over God en zijn Zoon Jezus Christus. Ik ging altijd mee met mijn ouders naar de kerk. Niet omdat het moest, maar omdat ik het zelf wou. Al die verhalen over God en de Bijbel, ja, dat vond ik wel leuk en interessant. Ik was eigenlijk best een braaf meisje en probeerde zoveel mogelijk goed te doen.

In 2000 kwam ik naar Nederland om te studeren. Ik ging naar de kerk net zoals op Curaçao. Dus naar de Katholieke kerk. Maar verder had ik niet echt een relatie met God. Dat kende ik toen niet. Ik bleef mijn dingen doen; zoals af en toe uitgaan, te vaak achter de computer zitten, altijd hoge cijfers moeten behalen anders was het voor mij een grote teleurstelling. Door die grote teleurstelling voelde ik me alsof ik heb gefaald in mijn leven. Dan werd ik gedreven om de volgende keer meer te gaan studeren om een hoog cijfer te behalen. Zo gedreven dat er alleen plaats was voor studeren. Ik moest en zal een hoog cijfer krijgen. Alles moet goed gaan zelfs bijna perfect, anders was het voor mij een teleurstelling, een falen.

Op een middag door de weeks was ik aan het winkelen in de stad, toen ik aangesproken werd door een jonge mevrouw die naar de Evangelie Gemeente De Deur gaat. Zij vroeg me of ik Jezus kende. Of ik een persoonlijke relatie heb met Jezus Christus. Ik dacht van wel. Totdat ze me vroeg wat ik voor God doe in mijn leven. Wat doe ik eigenlijk voor God? Daarop kon ik geen antwoord geven. We hebben nummers uitgewisseld. Ik bleef steeds denken: wat doe ik eigenlijk voor God?

Dus besloot ik naar de kerk van De Deur te gaan. De eerste keer dat ik in de kerk kwam, was het wel wennen. Tongentaal?? Wat is dat voor een taal? Bestaat dat wel? Hmm raar, vreemd. Maar toch was ik wel blij dat ik gekomen ben want ik voelde meteen Gods aanwezigheid. Deze mensen zijn werkelijk vurig en enthousiast voor God. Ze hebben allemaal een persoonlijke relatie met God. Die wil ik ook hebben, want ik wil God echt beter leren kennen. Ik ben tot bekering gekomen. Heb mijn leven gegeven aan God. God gevraagd om mijn zonden te vergeven. En vanaf toen heeft God veel meer dingen gedaan in mijn leven. Ik begrijp Gods Woord nu meer en beter. Vooral heb ik gemerkt dat ik groei in geloof. Ik maak gewoon tijd voor God; door de Bijbel steeds meer te lezen. Het gevoel dat ik heb gefaald als ik geen goede cijfers behaal, is weg. Dat faalangst en teleurstelling in me zelf, is ook weg. Ik heb nu echt een persoonlijke relatie met God. Bij God kun je altijd terecht. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat ik God ken.

Verder ben ik kinderwerkster in de kinderkerk en vind het fantastisch. Ik doe nu echt iets voor God.Werken met kinderen is ontzettend leuk. En het mooiste is dat God mij daarbij in helpt. Mij, inzicht, kracht, creativiteit en woorden geeft om Zijn Woord aan de kinderen te vertellen en uit te leggen. God is steeds dingen aan het doen in mijn leven.

Wil je liefde, blijdschap, geestelijke groei, hoop, vrede en een persoonlijke relatie met God in je leven. God is het antwoord.